888 jaar Vrasene

Vrasene had bij het begin van de fusie met Beveren-Waas ongeveer 3440 inwoners op een oppervlakte van 13,77 km². Nu zijn dit er ongeveer 4500, waarbij de vrouwen zo wat gelijke tred houden met de mannen. Veel industrie had dit dorp nooit, wel heel wat boerderijen (in 1973 nog 188) en ook veel blokmakers. Het jubileumjaar 2024 wordt een samenspel van culturele en ontspannende activiteiten. Leden van het plaatselijk verenigingsleven en enthousiaste vrijwilligers met een hart voor Vrasene, staan in voor de organisatie van de festiviteiten.