De grote overstroming

Stormtij veroorzaakt een grote overstroming, de zogenaamde Sint-Clemensvloed, die een groot deel van het Land van Beveren onder water zet. De Vlaamse graaf laat Vrasene mee opdraaien voor de herinpoldering, die grotendeels gefinancierd wordt door rijke Brugse kooplieden. De familie Braderic is één van die investeerders en krijgt belangrijke bezittingen in de polder in leen.