Gemeentefusie

Bij de fusies van gemeenten werd Vrasene een deelgemeente van Beveren. De laatste burgemeester van Vrasene was Paul Goossens. Hij werd in 1958 als 25-jarige de jongste burgemeester van België en bleef dit ambt bekleden tot aan de gemeentefusie, waarna hij nog tot 2000 schepen was in fusiegemeente Beveren.