Gemeentehuis

Het gemeentehuis of vroegere schepenhuis was gelegen ten noordwesten van de beschermde Heilig Kruiskerk op de hoek van de Kerkstraat en Brugstraat. Vandaag ligt op die plaats een kruispunt en een pleintje bij de kerk. Het gemeentehuis werd samen met de kerk en de kerkhofmuur beschermd als monument op 25 juli 1942, omwille van de artistieke, oudheidkundige en historische waarde.

Op 29 december 1965 werd het gemeentehuis bouwvallig verklaard en werd bij burgemeestersbevel opdracht gegeven het gebouw te slopen. Het gemeentehuis werd gesloopt in 1965-1966.