Geschiedenis van Vrasene wordt ontrafeld

Het archeologisch onderzoek in de nieuwe verkaveling langs de Daalstraat ontrafelt de oudste geschiedenis van Vrasene. De aangetroffen puzzelstukken lijken te wijzen op een lang bewoningsverhaal.

De oudste vondsten bestaan uit stenen werktuigen die neanderthalers achterlieten tijdens de laatste ijstijd, zo’n 70 000 tot 35 000 jaar geleden. Er werden ook sporen uit de ijzertijd en restanten van een middeleeuws erf teruggevonden. Hier en daar zijn aanwijzingen van Romeinse bewoning en ook werd fossiel botmateriaal aangetroffen van een walvis, vermoedelijk uit de ijstijd wat redelijk uitzonderlijk is, zeker voor deze regio.