Verkoop van het leengoed Braderick

Joris Braderic verkoopt de Braderick aan Antoon van Bourgondië, de heer van Beveren en oudste bastaardzoon van hertog Filips de Goede. Een eeuw lang was het leengoed in handen van vooraanstaande aristocraten.