Soldaat van Napoleon

Joseph Abbeel (Vrasene, 31 oktober 1786 – Anzegem, 25 september 1866) uit Vrasene wordt als soldaat ingelijfd in het leger van Napoleon. Met meer dan 500 000 andere soldaten trekt hij in 1812 met Napoleon Rusland binnen. Hij is een van de weinigen die het zal overleven. Abbeel maakt alle verschrikkingen van de veldtocht mee: hij lijdt honger en dorst, plundert om aan eten te komen, ontsnapt ternauwernood aan kozakken, zit onder het stof en ongedierte, raakt gewond in een veldslag, ziet Moskou branden – en dan moet de lange tocht terug nog beginnen.