Boek – “Braderick. Heren en pachters in de polders van Vrasene.”

 

888 jaar geleden…

… duikt Vrasene voor het eerst op in de geschiedenisboeken, wanneer een kloostergemeenschap zich vestigt op een domein aan de rand van de polder.

In dit gebied, waar vandaag de Expressweg E34 Vrasene in het noorden begrenst, lagen eeuwenlang belangrijke leengoederen zoals de Braderick.
Deze polder kwam tot stand dankzij een familie van steenrijke Brugse kooplieden, van wie ze ook de naam ging dragen.
Hun band met Vrasene was zo innig, dat ridder Joris Braderic(k) zich in de kerk van Vrasene liet begraven, samen met zijn echtgenote.

De Braderickpolder werd zo een kruispunt van belangen, tussen de polders en het hoogland, tussen Antwerpen en Brugge, tussen haven en landschap en tussen machtige heren en lokale pachters.

Historici Kevin Poschet en Bert Verwerft doken enkele jaren de archieven in en beschrijven de Braderick en Vrasene zo als een microkosmos waar de hele geschiedenis van de Lage Landen samenkomt.

In 2024 is het precies 888 jaar geleden dat het klooster van Zalegem in Vrasene voor het eerst opduikt in de historische bronnen. Voor Vrasene is het dan ook een bijzonder feestjaar, dat wordt opgehangen aan ridder Joris Braderic.

In “Braderick. Heren en pachters in de polder van Vrasene” gaan historici Bert Verwerft en Kevin Poschet op zoek naar de wortels van de familie Braderick. Aan de hand van een uniek polderleen duiken ze in 888 jaar geschiedenis, van de vroegste nederzettingen aan de rand van de Wase polders tot het hedendaagse landschappelijke erfgoed.

Vanuit deze polder passeert de grotere Vlaamse en Europese geschiedenis de revue: van poldermagnaten en feodale heren in de middeleeuwen, voorbij de hoogdagen van het Antwerpse kapitalisme, de godsdienst-conflicten, militaire overstromingen en herinpolderingen, tot de onstuitbare opmars van de moderne wereld. Aan de hand van archieven, kaartmateriaal, landboeken en nalatenschappen reconstrueren de auteurs de wereld van de mensen die de polder vorm gaven, van de adellijke grootgrondbezitter tot de grote en kleine pachtboeren.

 

Het boek “Braderick. Heren en pachters in de polder van Vrasene” is een uitgave van Die Keure in de reeks M&L Books. Het boek is vanaf 28/04/2024 te koop aan €39, maar kan t.e.m. 28/03/2024 worden besteld via voorintekening aan een voordeeltarief van €35.

Alle “voorintekenaars” worden tevens persoonlijk uitgenodigd op de officiële boekvoorstelling die zal plaatsvinden op zondag 28 april.

HET BOEK IS TE KOOP OP DE SITE VAN DIE KEURE
KLIK HIER of SCAN DE QR CODE